Huscentrum.

Företagshotellet Huscentrum i Falkenberg består idag av två separata byggnader som byggdes av PB Bygg och stod klara 2010 respektive 2017. Planerna nu är att sammanfläta dessa två byggnader med en bro, där ny reception, kontor, mötesrum, trivselrum samt hiss kommer finnas. Bygglovet är godkänt och arbetet satte igång under december 2019.

Intresserad av att hyra kontor? Vänligen kontakta info@huscentrum.se