Huscentrum.

År 2010 stod första byggnaden färdig i det som kom att bli företagshotellet Huscentrum. 2017 stod andra byggnaden klar och tillsammans gav de plats för ca 70 företag, ett stort gym, stora gemensamma utrymmen och spikhall.

I december 2019 påbörjades arbetet av en bro, som sammanflätar dessa två byggnader, där ny reception, kontor, mötesrum, trivselrum samt hiss finns. Byggnaden stod klar sommaren 2020 och under hösten samma år flyttade nya företag in i huset.

Intresserad av att hyra kontor? Vänligen kontakta info@huscentrum.se

STS-Hallen