Vi samordnar hela byggprocesser.

Vi lägger fokus både på hög funktionalitet men också ett attraktivt och genomtänkt yttre. Som ett led i detta har vi ett nära samarbete med arkitekter och via vårt dotterbolag Stringdahl Homes skapar vi arkitektritade villor helt enligt dina önskemål.

Med ett nätverk av bra, väletablerade och auktoriserade underentreprenörer genomför vi byggprojekt från tomt till nyckelfärdiga bostäder. Vi har även en egen husfabrik. Genom vår kompetens och erfarenhet ger vi dig trygghet under hela arbetets gång. Vår största kund är idag Mjöbäcks Entreprenad AB.

Har du ett byggprojekt på gång eller mark att sälja kontakta oss!

Kontakt

Magnus Eirefelt
0346-650 407 
magnus@pbbygg.com