Limhamns Lycka, Elinegård

Mitt emellan Limhamn och Hylle nere i Malmö växer en helt ny stadsdel fram, Elinegård, där vi nu är igång med att bygga 53 stycken nya bostäder.

Projektet delas upp i tre etapper och består av fyra olika modeller på radhus som alla förväntas stå klara under våren 2023.

Entréhuset – Sju stycken bostäder på 4,5 rum och kök och 113 kvm vardera.

Grändhuset – Fyra rum och kök fördelat på 106 kvm. Kommer att stå för totalt 25 av bostäderna.

Portikhuset – Nio stycken bostäder på 123 kvm och fem rum och kök.

Terrasshuset – De största bostäderna på 150 kvm fördelat på fem rum och kök. Totalt 12 stycken bostäder i denna modell.

Mer information om projektet hittar ni på Götenehus hemsida

Projekt