Husresning pågår på Brunekulle i Falkenberg

Här byggs det 8 huskroppar, som blir till 16 bostadsrätter – alla med 3 rum och kök.