Det går undan med bron, väggarna börjar komma på plats!