Work in Progress

En av de två nya hallarna på Huscentrum har nu fått sitt skal och det jobbas på flitigt invändigt. I dessa lokaler byggs det förråd och lager och i den andra byggnaden, där plattan är gjuten (sista bilden) ska det byggas fler kontor.